יואב שמלה: משרד עורכי דין
רמת גן, ז'בוטינסקי 5 - בית "אבגד".
משרד: 077-5105520, נייד: 052-531-2235, פקס: 077-5104470, דוא"ל: office@ste-law.co.il

איחוד תיקים בהוצאה לפועל

בקשת חייב, אשר לו מספר תיקים בהוצאה לפועל, נועדה על מנת לאחד את כל התיקים לתיק אחד, ובכך להקל על החייב בכך שלא ייאלץ להתרוצץ בין לשכות הוצאה לפועל שונות ברחבי הארץ, וכן בא לצמצם את ההליכים כנגד החייב.

איך מגישים בקשה לאיחוד תיקים?

את הבקשה יש להגיש ללשכת ההוצאה לפועל בה נפתחו כל התיקים כנגד החייב, אך אם ישנם מספר לשכות שונות, יש להגיש את הבקשה ללשכה בה נפתחו רוב התיקים כנגד החייב.

הבקשה תוגש במספר עותקים, כמספר התיקים שיש לחייב, ויצורף לה עותק נוסף ללשכת ההוצאה לפועל.

לבקשה יצורף תצהיר המפרט את נכסי החייב, אשר בבעלותו או שהיו בבעלותו, וכן פירוט בדבר חובותיו, כולל חובות אשר טרם נפתחו בהם תיקי הוצאה לפועל כנגד החייב.

קבלת הבקשה לאיחוד תיקים

אם החליט ראש ההוצאה לפועל לקבל את בקשת החייב לאיחוד תיקים, יוצא כנגד החייב צו עיכוב יציאה מהארץ, וכן ייפתח לחייב תיק איחוד.

החייב יפקיד לתיק האיחוד בלבד את הסכום שייקבע לו במסגרת הסדר התשלומים,ואסור לחייב לשלם לאחד הנושים מחוץ לתיק האיחוד.

ראש ההוצאה לפועל יהיה רשאי, במקרה שקיבל את בקשת החייב לאיחוד תיקים, לעקל את כל נכסי החייב המפורטים בבקשה, וכן לזמנו לחקירת יכולת.

אי קבלת הבקשה לאיחוד תיקים

ראש ההוצאה לפועל רשאי שלא לקבל את בקשת החייב לאיחוד תיקים, ממגוון סיבות.

אחת הסיבות לאי קבלת בקשת חייב לאיחוד תיקים, היא במקרה שהחייב מסר נתונים שגויים אודות מצבו הכלכלי בבקשתו לאיחוד תיקים.

סיבה נפוצה נוספת היא שאם חובות החייב גדולים, וראש ההוצאה לפועל יתרשם שהחייב לא יוכל לשלם חובותיו במסגרת תיק האיחוד, במקרה כזה עשוי ראש ההוצאה לפועל להכריז על החייב כמוגבל באמצעים.

צירוף תיקים לתיק האיחוד

אם נפתח כנגד החייב תיק נוסף, לאחר שניתן צו איחוד תיקים בהוצאה לפועל, יצורף התיק לאיחוד התיקים בהתאם לשיקולי ראש ההוצאה לפועל.

אם נפתח כנגד החייב תיק נוסף בהוצאה לפועל, לאחר הגשת הבקשה, אך טרם קבלת הבקשה ע"י ראש ההוצאה לפועל, יודיע על כך החייב ללשכת ההוצל"פ בה הוגשה הבקשה, והתיק החדש יצורף לבקשה.

 

‫*הצהרה: למען הסרת אי אילו ספקות, מאמר זה והתוכן המובא בו אינם מהווים ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן ‫אינם מהווים המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על מאמר זה והתוכן המובא בו, בכל ‫אופן שהוא, עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד ועל ידי כך מסיר מכותב המאמר כל אחריות.

למידע נוסף