יואב שמלה: משרד עורכי דין
רמת גן, ז'בוטינסקי 5 - בית "אבגד".
משרד: 077-5105520, נייד: 052-531-2235, פקס: 077-5104470, דוא"ל: office@ste-law.co.il

חייב מוגבל באמצעים

חייב אשר קיים כנגדו תיק הוצאה לפועל אחד או יותר, ואינו מסוגל לשלם את חובותיו, רשאי להגיש בקשה לראש ההוצאה לפועל להכריז עליו כ'חייב מוגבל באמצעים'.

מטרת הבקשה

עם קבלת הבקשה והכרזתו של החייב כמוגבל באמצעים, ייפתח אוטומטית כנגד החייב 'תיק איחוד' (במידה ויש יותר מתיק אחד כנגד החייב), שירכז את כל התיקים כנגד החייב לתיק אחד, והחייב ישלם בכל חודש סכום קטן, שייקבע ע"י ראש ההוצאה לפועל. כל ההליכים כנגד החייב יעוכבו.

תנאים לקבלת הבקשה

התנאי המרכזי להכרזת חייב כמוגבל באמצעים הוא שאם ביקש החייב לפרוס את החוב לתקופה העולה על:

  • שנתיים, אם סכום החוב אינו עולה על 20,000 ₪.
  • 3 שנים, אם סכום החוב אינו עולה על 100,000 ₪.
  • 4 שנים, אם סכום החוב עולה  על 100,000 ₪.

מגבלות

אם הכרזת החייב כמוגבל באמצעים יחולו עליו, בין היתר, המגבלות הבאות:

החייב יוכל, בכל שלב, לבקש לבטל את ההכרזה עליו כמוגבל באמצעים.

  • עיכוב יציאה מהארץ.
  • חשבון הבנק של החייב יוגבל.
  • ייאסר על החייב שימוש בכרטיס אשראי.
  • החייב יחתום על טופס ויתור על סודיות.
  • חל איסור לשלם לאחד הנושים מחוץ לתיק האיחוד.

*הצהרה: למען הסרת אי אילו ספקות, מאמר זה והתוכן המובא בו אינם מהווים ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן ‫אינם מהווים המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על מאמר זה והתוכן המובא בו, בכל ‫אופן שהוא, עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד ועל ידי כך מסיר מכותב המאמר כל אחריות.