יואב שמלה: משרד עורכי דין
רמת גן, ז'בוטינסקי 5 - בית "אבגד".
משרד: 077-5105520, נייד: 052-531-2235, פקס: 077-5104470, דוא"ל: office@ste-law.co.il

חקירת יכולת

בהתאם לסעיף 67 לחוק ההוצאה לפועל, ראש ההוצאה לפועל רשאי לזמן חייב לחקירת יכולת, מיוזמתו, או לפי בקשת אחד הצדדים בתיק.

בנוסף, חייב רשאי להתייצב לחקירת יכולת תוך 21 יום מיום קבל האזהרה, בכל לשכת הוצאה לפועל שייבחר.

לבקשה לחקירת יכולת המוגשת ע"י החייב, יש לצרף טופס שאלון בדבר יכולתו הכלכלית של החייב ובני משפחתו הגרים עמו, וכן טופס ויתור על סודיות.

כן רשאי ראש ההוצאה לפועל לחייב כל גורם למסור מידע הנוגע ליכולת הכלכלית של החייב.

מטרת החקירה

מטרת החקירה הינה לברר ולחקור את מצבו הכלכלי של החייב, ובהתאם לכך, להתאים לו דרך לפרוע את חובו, ע"י צו תשלומים.

ראש ההוצאה לפועל רשאי לתת החלטה, ולקבוע את הסכום החודשי שעל החייב לשלם, על סמך הבקשה בלבד, מבלי לקבוע חקירת יכולת, זאת במידה וצורף תצהיר מאושר ע"י עורך דין לבקשה.

התייצבות לחקירת יכולת

במידה ויזומנו הצדדים לחקירת יכולת, החייב מחויב להתייצב לחקירה. במידה והחייב לא יתייצב לחקירה והזוכה יתייצב, יהיה רשאי הזוכה  לבקש מראש ההוצאה לפועל צו הבאה לחייב, וכן יראו את החייב כבעל יכולת המשתמט מתשלום.

בתום החקירה, רשאי ראש ההוצאה לפועל להחליט על מתן צו תשלומים לחייב, ואף רשאי הוא להכריז על איחוד תיקים לחייב, והכרזת החייב כמוגבל באמצעים.

בנוסף, רשאי ראש ההוצאה לפועל להורות על עיכוב הליכים כנגד החייב כל עוד יעמוד בצו התשלומים שנקבע לו.

חייב לא יוכל להגיש בקשה לחקירת יכולת בתיק מזונות או בתיק משכון, אלא אם כן הזוכה בתיק מזונות הוא הביטוח הלאומי, שאז, במקרים חריגים, ניתן לתת צו תשלומים לחייב.


‫*הצהרה: למען הסרת אי אילו ספקות, מאמר זה והתוכן המובא בו אינם מהווים ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן ‫אינם מהווים המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על מאמר זה והתוכן המובא בו, בכל ‫אופן שהוא, עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד ועל ידי כך מסיר מכותב המאמר כל אחריות.