יואב שמלה: משרד עורכי דין
רמת גן, ז'בוטינסקי 5 - בית "אבגד".
משרד: 077-5105520, נייד: 052-531-2235, פקס: 077-5104470, דוא"ל: office@ste-law.co.il

טענת פרעתי

טענת פרעתי הינה טענה משפטית אשר נטענת ע"י החייב בתיק הוצאה לפועל, בהתאם לסעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז – 1965.

טענת פרעתי פירושה שהחייב פרע את החוב בתיק, כלומר מילא אחר פסק הדין, כולו או מקצתו, או שאינו חייב עוד בחוב.

טענת פרעתי יכול שתהיה מועלית גם לגבי שטר.

ניתן לטעון טענת פרעתי, רק לאחר מתן פסק הדין, או לאחר קבלת בקשת הביצוע, אם מדובר בשטר.

טענת הפרעתי אינה מוגבלת בזמן, וניתן להגישה בכל עת, בכתב, ובצירוף תצהיר התומך בעובדות הבקשה.

הזוכים רשאים להגיב לטענת הפרעתי, בכתב ובצירוף תצהיר, בתוך 20 יום מיום קבלתם את הבקשה, או בתוך זמן אחר כפי שייקבע הרשם.

רשם ההוצאה לפועל רשאי להחליט על סמך הבקשה והתגובות בלבד, וכן רשאי הוא לזמן הצדדים לדיון.

רשם ההוצאה לפועל רשאי לעכב את ביצועו של פסק הדין, ובמקרה כזה יורה הוא על המבקש הפקדת ערובה, אלא אם החליט לא לעשות כן, בהתאם לנסיבות.

במידה והחליט הרשם לדחות את בקשת החייב בטענת פרעתי, מן הסיבה שלא היה כל יסוד לבקשה, יטיל הוא על החייב הוצאות מיוחדות.

ברוב המקרים, נטל ההוכחה בטענת פרעתי מוטל על החייב בלבד.

במקרים מיוחדים, בהם ימצא הרשם כי יכול שהזוכה פעל בחוסר תום לב, אם למשל חל שיהוי בפתיחת תיק ההוצאה לפועל, נטל ההוכחה יכול לעבור לכתפי הזוכה, כלומר, הזוכה יצטרך להוכיח כי טרם סולק החוב.


*הצהרה: למען הסרת אי אילו ספקות, מאמר זה והתוכן המובא בו אינם מהווים ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן אינם מהווים המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על מאמר זה והתוכן המובא בו, בכל אופן שהוא, עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד ועל ידי כך מסיר מכותב המאמר כל אחריות.