יואב שמלה: משרד עורכי דין
רמת גן, ז'בוטינסקי 5 - בית "אבגד".
משרד: 077-5105520, נייד: 052-531-2235, פקס: 077-5104470, דוא"ל: office@ste-law.co.il

בקשה לצו ירושה

צו ירושה הינו צו אשר על פיו נקבעים היורשים על פי הדין, כלומר בהתאם לכתוב בחוק, ולא בהתאם לצוואה.

לכן, בקשה לצו ירושה תוגש במקרה בו הנפטר לא הותיר אחריו צוואה.

על מנת לקבל צו ירושה, יש לפנות ללשכת הרשם לענייני ירושה המתאימה (כפי שיפורט בהמשך), או לאחד מבתי הדין הרבניים, ולבקש צו ירושה.

היכן מוגשת הבקשה

ישנן חמש לשכות של רשם לענייני ירושה: בירושלים, בתל אביב, בחיפה, בנצרת ובבאר שבע.

בקשה לצו ירושה תוגש בהתאם למדרג הבא:

  • הבקשה תוגש ללשכת רשם לענייני ירושה, אשר בתחום פעילותה היה מקום מושבו האחרון של הנפטר.
  • במידה ומקום מושבו האחרון של הנפטר לא היה בישראל, תוגש הבקשה ללשכה אשר בתחום פעילותה ישנם נכסים של הנפטר.

במידה ואחד הצדדים מעוניין להעביר את הבקשה ללשכה אחרת, עליו להגיש בקשה לממונה הארצי, והממונה רשאי להעביר הבקשה, בהתאם למגוריהם של כל המבקשים או רובם, או מטעמים מיוחדים אחרים.

עריכת הבקשה

הבקשה תכיל את המסמכים כדלהלן, ותוגש בארבעה עותקים:

  • טופס הבקשה, חתום על ידי המבקש, ומאומת על ידי עורך דין, נוטריון, שופט, דיין בבית דין דתי, או ראש רשות מקומית.
  • שני שוברי תשלום, ששולמו בבנק הדואר, או פטור מתשלום אגרה, למתאימים.
  • תעודת פטירה מקורית, או העתק נאמן למקור.
  • הודעות לכל היורשים, חתומים על ידיהם, או אישור על משלוח דואר.
  • אם הבקשה מוגשת ע"י עורך דין, יש לצרף גם ייפוי כוח.

בבקשה לצו ירושה, על ירושתו של נפטר שאינו תושב ישראל, יש לצרף מסמכים נוספים.

עותק מן הבקשה יועבר ע"י הרשם ליועץ המשפטי לממשלה, אשר ייתן את תגובתו תוך 45 ימים.

בקשה לצו ירושה מתפרסמת בעיתון יומי, ומי שמעוניין להתנגד לה, יעשה כן תוך 14 ימים.

קבלת צו ירושה

אם מחליט היועץ המשפטי לממשלה שלא להתערב בהליכים, כלומר לאשר הבקשה, ובאם לא מוגשות התנגדויות, יינתן צו ירושה.

מיהם היורשים עפ"י דין

יורשיו של המנוח, על פי הדין, הם בן הזוג של המוריש וילדיו.

בן הזוג של המוריש זכאי לרשת את המיטלטלין ואת מכוניתו, וכן זכאי הוא למחצית מהעיזבון.

ילדיו יתחלקו שווה בשווה במחצית העיזבון.

במקרים בהם הסטטוס של המוריש שונה מהנאמר לעיל, יש לעיין בסעיף 10 לחוק הירושה, על מנת לקבוע את יורשיו על פי דין.

*הצהרה: למען הסרת אי אילו ספקות, מאמר זה והתוכן המובא בו אינם מהווים ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן ‫אינם מהווים המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על מאמר זה והתוכן המובא בו, בכל ‫אופן שהוא, עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד ועל ידי כך מסיר מכותב המאמר כל אחריות.