יואב שמלה: משרד עורכי דין
רמת גן, ז'בוטינסקי 5 - בית "אבגד".
משרד: 077-5105520, נייד: 052-531-2235, פקס: 077-5104470, דוא"ל: office@ste-law.co.il

הסכם ממון

חוק יחסי ממון בין בני זוג, הוא החוק אשר מסדיר את חלוקת הרכוש בין בני זוג במקרה של פרידה. לפי החוק, זכאי כל אחד מבני הזוג לחצי משווים של הנכסים אותם צברו במהלך חייהם המשותפים.

עוד קובע החוק, כי כל אחד מבני הזוג זכאי לנכסים ולרכוש שהביא עמו לפני הנישואין.

עריכת הסכם ממון מהווה פתרון לבני זוג, אשר רוצים להסדיר את חלוקת רכושם באופן שונה מהחוק, והוא נותן מענה לצרכים האישיים של בני הזוג, במקרה של פרידה.

הסכם ממון הוא בעצם חוזה, הנערך בכתב בין בני זוג, בין אם בוחרים להינשא ובין אם לא, ואף בין בני זוג נשואים.

ההסכם נועד על מנת למנוע מחלוקות קשים בין בני הזוג במקרה של פרידה, בכך שבני הזוג קובעים מראש את מתווה חלוקת נכסיהם.

להסכם ממון אין כל משמעות, עד לפקיעת נישואיהם של בני הזוג, או עד לפרידתם.

הסכם ממון טוב גם במקרים בהם רכושם של בני הזוג צנוע, שכן הוא הסכם המתייחס גם לרכוש העתידי, ואין לדעת פני עתיד.

הסכם ממון מחולק לשני חלקים: נכסים שנצברו טרם חתימת ההסכם, ונכסים עתידיים.

אישור הסכם ממון

הסכם ממון שנחתם בין בני זוג נשואים חייב לקבל את אישור בית המשפט או בית דין רבני.

בהסכם ממון בין בני זוג העומדים להינשא, ניתן להסתפק גם באישור נוטריון, אף בלא אישור בית משפט או בית דין רבני.

במקרה בו בני זוג ידועים בציבור עורכים הסכם ממון, ההסכם ייכנס לתוקפו עם חתימתו, אך הם רשאים גם לאשרו בבית משפט, בית דין רבני או נוטריון.

חשוב להדגיש, כי חוק יחסי ממון בין בני זוג אינו חל על בני זוג ידועים בציבור, והסכם ממון מהווה פתרון נהדר למתווה חלוקת הרכוש ביניהם במקרה של פרידה. בנוסף, בני זוג ידועים בציבור יכולים להשתמש בהסכם הממון ביניהם, על מנת לקבל הכרה כבני זוג ממוסדות המדינה.

להסכם ממון שלא אושר ברשות המוסמכת כאמור לעיל, לא יהיה כל תוקף, ולא ניתן יהיה לתבוע בגינו דבר!

הסכם ממון שאושר כדין גובר, כמובן, על חוק יחסי ממון בין בני זוג.

יתרונות בעריכת הסכם ממון

  • ההסכם מתאם את ציפיותיהם של בני הזוג, לחלוקת רכושם במקרה של פרידה, לפי צרכיהם.
  • עריכת הסכם ממון מונעת מאחד מבני הזוג לוותר עד זכויות רבות על מנת להיפרד מבן זוגו, במידה והוא מערים קשיים.

חשוב להדגיש: עריכת הסכם ממון אינה מהווה תחליף לצוואה, והסכם הממון לא קובע את עתיד הרכוש במקרה של פטירה.

*הצהרה: למען הסרת אי אילו ספקות, מאמר זה והתוכן המובא בו אינם מהווים ייעוץ משפטי או תחליף לו וכןאינם מהווים המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על מאמר זה והתוכן המובא בו, בכל אופן שהוא, עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד ועל ידי כך מסיר מכותב המאמר כל אחריות.