יואב שמלה: משרד עורכי דין
רמת גן, ז'בוטינסקי 5 - בית "אבגד".
משרד: 077-5105520, נייד: 052-531-2235, פקס: 077-5104470, דוא"ל: office@ste-law.co.il

הרעת תנאים

כידוע, עובד שמתפטר מעבודתו אינו זכאי, לרוב, לפיצויי פיטורין, אך ישנם מקרים בהם יראו את העובד המתפטר כמפוטר, כך שיהיה זכאי לפיצויי פיטורין.

אחד המקרים בהם יראו את העובד כמפוטר, הוא במקרה של הרעת תנאים, כהגדרתה בסעיף 11 א' לחוק פיצויי פיטורין.

החוק קובע כי ניתן לראות בעובד שמתפטר כמפוטר, אם התפטר העובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד, שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו.

על מנת להוכיח כי התפטרות העובד נעשתה בשל הרעת תנאים, על העובד להראות כי קיים קשר בין התפטרותו לבין הרעת התנאים.

חשוב לציין, כי עובד שמרגיש כי הורעו תנאיו, יכול להמשיך בעבודתו, ובד בבד לתבוע את מעסיקו בבית הדין לעבודה, כלומר, אין הוא חייב להתפטר בכדי לתבוע את המעסיק.

באם מחליט העובד כי הוא אינו יכול להמשיך בעבודתו בתנאים החדשים, עליו להודיע למעסיקו באשר להרעת תנאיו, ולאפשר למעסיק לחזור בו מהרעת התנאים.

דוגמאות להרעת תנאים

  • שינוי בהיקף העבודה.
  • שינוי זמני העבודה.
  • שינוי מקום העבודה.
  • פגיעה במעמד המקצועי.
  • שינוי בתנאים הנלווים, דוגמת טלפון נייר, רכב, מגורים וכו'.
  • שינוי לרעה במשכורת.
  • פיגור בתשלום המשכורת.
  • מעסיק שאינו משלם דמי הבראה, חופשה, חג, פנסיה וכו'.
  • יחס משפיל מצד המעביד.

ישנם עוד עשרות מקרים ודוגמאות, ויש לציין כי כל מקרה יידון לגופו בבית המשפט, ואין מניעה כי תינתן פסיקה אף לרעת העובד.

*הצהרה: למען הסרת אי אילו ספקות, מאמר זה והתוכן המובא בו אינם מהווים ייעוץ משפטי או תחליף לו וכןאינם מהווים המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על מאמר זה והתוכן המובא בו, בכל אופן שהוא, עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד ועל ידי כך מסיר מכותב המאמר כל אחריות.