יואב שמלה: משרד עורכי דין
רמת גן, ז'בוטינסקי 5 - בית "אבגד".
משרד: 077-5105520, נייד: 052-531-2235, פקס: 077-5104470, דוא"ל: office@ste-law.co.il

פסילת צוואה

בהתאם לחוק הירושה, ולפרשנות בית המשפט על החוק, קיימות מספר עילות, אשר מכוחן ניתן להגיש התנגדות לקיום הצוואה, ובכך לפסול אותה.

העילות העיקריות לפסילת צוואה, הינן טענות בדבר גמירות דעתו החופשית של המצווה.

סעיף 35 לחוק הירושה קובע כי הוראת צוואה המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראה צוואה המזכה בן-זוגו של אחד מאלה - בטלה.

סעיף 30 לחוק הירושה קובע:

(א)  הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית - בטלה.

(ב)  הוראת צוואה שנעשתה מחמת טעות - אם אפשר לקבוע בבירור מה היה המצווה מורה בצוואתו אילמלא הטעות, יתקן בית המשפט לפי זה את דברי הצוואה; אם אי-אפשר לעשות כן - בטלה הוראת הצוואה.

החשש של המחוקק הוא שמא השפיעו על המצווה באופן בלתי הוגן או ברמאות, ומטרת החוק היא להגן על רצון המצווה, ללא השפעה חיצונית.

בתי המשפט פירשו את הסעיפים הנ"ל בצמצום, שכן ישנם מצבים רבים, בהם הפעלת הוראת החוק תגרום לעוול, בכך שתיפסל צוואה המתאימה לרצון המצווה, שבסך הכל רצה להיוועץ עם בני משפחתו או עם חבריו.

לכן, בתי המשפט בודקים כל מקרה לגופו, לגבי מעורבות חיצונית חריגה בעשיית הצוואה.

כך למשל, אם בית המשפט מוצא, כי אכן הייתה השפעה על המצווה, אך ההשפעה הייתה שולית ובלתי נחשבת, לא יפסול בית המשפט את הצוואה.

בסופו של דבר, ניתן לסכם כי המבחן של בתי המשפט הינו מבחן השכל הישר, כאשר יבחן את מידת המעורבות, חומרתה וכו'.

חשוב להדגיש, כי נטל ההוכחה על קיומה של השפעה בלתי הוגנת, מונח על כתפי המתנגד, ובמקרים מיוחדים, למשל כאשר המצווה היה תלוי בחייו בזוכה, יהפוך בית המשפט את נטל ההוכחה.

עילה עיקרית נוספת, היא עילה טכנית, לגבי צורת הצוואה.

מטרת המתנגד היא, כמובן, לפסול את הצוואה, ולכן המתנגד ינסה למצוא פגמים צורניים בצוואה.

גם כאן, ראוי לציין כי בתי המשפט לא ימהרו לפסול צוואה, אשר יש בה פגמים, אלא יבחן כל מקרה לגופו.

באם אכן יימצא פגם בצוואה, יטה בית המשפט להניח את נטל ההוכחה שלא נפל פגם מהותי בצוואה, על כתפי הזוכה.

*הצהרה: למען הסרת אי אילו ספקות, מאמר זה והתוכן המובא בו אינם מהווים ייעוץ משפטי או תחליף לו וכןאינם מהווים המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על מאמר זה והתוכן המובא בו, בכל אופן שהוא, עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד ועל ידי כך מסיר מכותב המאמר כל אחריות.

קרא עוד בנושא שאולי יעניין אותך: דיני עבודה